Polecane usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci komputerowej :
• wykonanie okablowania strukturalnego sieci kategorii piątej i szóstej oraz światłowodowej
• konfiguracje oprogramowania sieciowego,
• serwery sieciowe Linux lub Windows Server & wirtualizacje – Hyper-V
• serwery poczty, WWW, FTP, SAMBA ,UNIX , DNS, Office 365 ,MAC OS
• instalacje i konfiguracje zapór ogniowych, macierzy oraz rozwiązań archiwizacyjnych
• oprogramowanie klienta Linux ,Windows
• zaopatrzenie w niezbędny sprzęt komputerowy
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u klienta
• stałą opiekę nad systemem informatycznym firmy, administrowanie siecią lokalną
• dopasowanie rozwiązań w zakresie komunikacji wewnątrz rozproszonych organizacji
• indywidualne podejście do Klienta. Nasza oferta obejmuje przygotowanie pełnego projektu sieci komputerowej (inwentaryzacja
istniejącej infrastruktury informatycznej, projekt fizyczny i logiczny sieci, kosztorys) oraz jej
wykonanie.
UMOWA OPIEKI SERWISOWEJ – NASZE OBOWIĄZKI:
Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:
1. Gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii,
2. Okresowy przegląd, kontrole i gruntowną konserwacje sprzętu,   
oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie,
3. Bezpłatną usługę wymiany uszkodzonych części,
4. Aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta,
5. Stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych,
6. Okresową archiwizacje danych (backup zgodny z planem),
7. Nieprzerwaną profilaktykę antywirusowa (uaktualnienia, raporty),
8. Transport uszkodzonego sprzętu do serwisu,
9. Prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu,
10. Stała pomoc przez telefon (* tzw. HOTLINE )
11. Bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. koniecznych modyfikacji,
12. Pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy,
13. Bezpłatny dojazd do Klienta (* ilość dojazdów uzależniona od rodzaju usterki)
14. ew. sprzęt zastępczy na czas naprawy. Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów (dbanie o zawartość dysków twardych , strzeżenie haseł dostępu, itd.)